ERA SEMINAR

สัมมนาพิเศษเฉพาะ อีอาร์เอ

QUICK TO START

     นำองค์ความรู้ทั้งหมดรวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติภาคสนามได้เร็วขึ้น

REASONABLE PRICE

      ความคุ้มค่าจากการเรียนคือความรู้ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีแบบเข้มข้น หรือภาคปฏิบัติหน้างาน ทางเรามีให้ทั้งหมดเมื่อคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ ERA

GREAT SUPPORT

       การทำงานอย่างมืออาชีพ คือมีผู้ช่วยตลอดการเดินทาง ERA มีระบบสนับสนุนการทำงานที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

 

Learn and Earn with ERA

  • อีกครั้งกับสัมมนาชี้ช่องนักขายและนายหน้าอสังหาฯ แบบเห็นหน้าที่ ERA

    วันพฤหัสบดี

    1 ชม. 30 นาที